Energy for your life

Nutričný a tréningový plán pripravený na mieru podľa individuálnych potrieb.

Ponúkané služby

Tvorba individuálnych programov pre zmenu v životnom štýle:

- redukčné stravovacie programy

- redukčné tréningové programy 

Osobné tréningy

- na rozvoj kondičných schopností (Aeróbne - vytrvalostné schopnosti, Anaeróbne - silové schopnosti, rýchlostné schopnosti )

na rozvoj koordinačných schopností (rovnovážne, kinesteticko-diferenciačné, rytmické schopnosti) 

Špeciálne tréningy: VZPIERANIE, CROSSFIT  

Plníme si tieto ciele: redukcia telesného tuku, formovanie postavy, budovanie svalstva, vyrovnanie svalových disbalancií, zníženie, resp. odstránenie bolestí chrbtového svalstva, rozvoj Vami vybraných kondičných schopností, technických zručností :)

Používané pomôcky: jednoručné činky, olympijská os, fitness stroje, fit- lopta, overball, TRX, Bosu, švihadlo, expandery, Kettlebells . . . 

Tréningy:

Úvodné a priebežné testovanie, Merania, Tvorba anamnézy, Diagnostika, Individuálny osobný tréning, Skupinové tréningy ( Kruhový tréning, Crossfit, Bootcamp)                                                

Tvorba tréningových a výživových programov: 

Vytvorím pre Vás optimálny program na zlepšenie zdravotného stavu.

Vytvoríme spolu anamnézu, na základe rozhovoru a rôznych meraní.

Meranie na Tanite (zloženie tela - voda, svaly, tuk - ich rozloženie, denzita kostí, metabolický vek), meranie TK ( krvný tlak), meranie akupunktúrnym prístrojom, . . . 

 

title

Click to add text, images, and other content